Συνάντηση προσφέρουν τη φιλία και την ενσωμάτωση σε ατομικό επίπεδο

Η σχέση με τους φίλους σας επιτρέπουν την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, που διευρύνει τις προοπτικές, καταστρέφει τα γλωσσικά εμπόδια και βοηθά να απαλλαγούμε από προκαταλήψεις

Οι αρχάριοι συχνά υπάρχουν σουηδικά φίλος, που τους βοηθά να μάθουν τη σουηδική γλώσσα και να κατανοήσουν σουηδική κοινωνία, μπορείτε συχνά να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με κάποιον άλλο προέλευσης και κουλτούρας. Οι αρχάριοι συχνά θέλουν να έχουν τη σουηδική τον άλλον, για να μάθετε σουηδικά και να κατανοήσουν σουηδική κοινωνία, μπορείτε συχνά να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο με διαφορετική καταγωγή και πολιτισμό

About